CTOR Skratky

CTOR

CTOR je skratka pre Miera kliknutia na otvorenie.

Miera kliknutia na otvorenie je skôr počet kliknutí z počtu otvorených e-mailov než počet doručených e-mailov. Táto metrika poskytuje spätnú väzbu o tom, ako dizajn a správy rezonovali vo vašom publiku, pretože tieto kliknutia pochádzajú iba od ľudí, ktorí si skutočne pozreli váš e-mail.