Skratky CTV

CTV

CTV je skratka pre pripojený televízor.

Televízor, ktorý má ethernetové pripojenie alebo sa môže pripojiť k internetu bezdrôtovo, vrátane televízorov, ktoré sa používajú ako displeje pripojené k iným zariadeniam s prístupom na internet.