Skratky CVR

CVR

CVR je skratka pre Miera konverzie.

Konverzný pomer predstavuje percento používateľov, ktorí videli reklamu alebo výzvu na akciu, v porovnaní s používateľmi, ktorí skutočne konvertovali. Konverziou môže byť registrácia, stiahnutie alebo bežnejšie skutočný nákup. Miera konverzie je kritickou metrikou na meranie marketingovej kampane, reklamnej kampane a výkonnosti vstupnej stránky.