CWV skratky

CCW

CWV je skratka pre Základné webové vitamíny.

Súbor skutočných metrík zameraných na používateľa, ktoré kvantifikujú kľúčové aspekty používateľskej skúsenosti.