Skratky CX

CX

CX je skratka pre Zákaznícka skúsenosť.

Miera všetkých kontaktných bodov a interakcií zákazníka s vašou firmou a značkou. Môže to zahŕňať používanie vášho produktu alebo služby, interakciu s vašou webovou stránkou a komunikáciu a interakciu s vaším predajným tímom.