DBoR Acronyms

DBoR

DBoR je skratka pre Databáza záznamov.

Zdroj údajov vášho kontaktu naprieč systémami, ktorý má najaktuálnejšie informácie. Často známy ako zdroj pravdy.