Skratky DCO

DCO

DCO je skratka pre Vytváranie dynamickej reklamy.

Technológia, pri ktorej sa dynamicky testujú a vytvárajú reklamné bannery – vrátane obrázkov, správ atď., aby sa lepšie zacielilo na používateľa, ktorý ich vidí, a na systém, v ktorom je zverejnený.