Skratky DKIM

DKIM

DKIM je skratka pre Identifikovaná pošta DomainKeys.

E-mailový overovací protokol, ktorý umožňuje príjemcovi skontrolovať, či e-mail, o ktorom sa tvrdí, že pochádza z konkrétnej domény, bol skutočne autorizovaný vlastníkom tejto domény.