DL Skratky

DL

DL je skratka pre Deep Learning.

Vzťahuje sa na úlohy strojového učenia, ktoré využívajú neurónové siete obsahujúce viacero vrstiev. Zvýšenie počtu vrstiev zároveň vyžaduje väčší výpočtový výkon počítača a zvyčajne dlhší čas na zaškolenie modelu.