Skratky DMP

DMP

DMP je skratka pre Platforma správy dát.

Platforma, ktorá zlučuje údaje prvej strany o publiku (účtovníctvo, zákaznícke služby, CRM atď.) A / alebo údaje tretích strán (behaviorálne, demografické, geografické), aby ste ich mohli efektívnejšie zacieliť.