DNS akronymy

DNS

DNS je skratka pre Domain Name System.

Hierarchický a decentralizovaný systém názvov používaný na identifikáciu počítačov, služieb a iných zdrojov dostupných prostredníctvom internetu alebo iných sietí internetového protokolu. Záznamy prostriedkov obsiahnuté v DNS spájajú názvy domén s inými formami informácií.