DOOH Skratky

DOOH

DOOH je skratka pre Digitálne mimo domova.

Digitálna reklama mimo domova je podsegmentom reklamy mimo domova (DOOH), kde sú vonkajšia reklama, vonkajšie médiá a médiá mimo domova digitálne prepojené a dostupné pre reklamné platformy na oslovenie publika, ktoré nie je v domov. DOOH reklama zahŕňa digitálne billboardy, zobrazované reklamy a digitálne plagáty, ktoré vidno, keď je osoba mimo svojho domova a vykonáva činnosti, ktoré sú zvyčajne relevantné pre reklamu. Zahŕňa aj nový trh, Audio Out-Of-Home (AOOH).