Skratky DPV

DPV

DPV je skratka pre Overenie miesta doručenia.

Overenie miesta doručenia potvrdzuje, že adresa skutočne existuje a môže byť doručená – až po číslo bytu alebo apartmánu.