Skratky DRR

DRR

DRR je skratka pre Miera zadržania dolára.

Percento výnosov, ktoré si ponecháte vo vzťahu k výnosom, ktoré ste mali na začiatku obdobia (bez započítania nových výnosov). Prostriedkom na výpočet je segmentovať zákazníkov podľa rozsahu výnosov a potom pre každý rozsah vypočítate CRR.