Skratky DSP

DSP

DSP je skratka pre Dopytová bočná platforma.

Platforma na nákup reklamy, ktorá pristupuje k viacerým reklamným výstupom a umožňuje vám zacieliť a ponúknuť ceny za zobrazenia v reálnom čase.