Skratky DTC

DTC

DTC je skratka pre Direct-To-Consumer.

Obchodný model predaja produktov priamo zákazníkom, a tým obchádzanie maloobchodníkov, veľkoobchodníkov alebo iných predajcov tretích strán.