EDI skratky

EDI

EDI je skratka pre Elektronická výmena dát.

Systém alebo metóda na výmenu obchodných dokumentov s obchodnými partnermi. Môžu to byť vaši dodávatelia, zákazníci, dopravcovia, 3PL alebo iné prepojenia dodávateľského reťazca.