Skratky eLOT

eLOT

eLOT je skratka pre Vylepšená línia cestovania.

Poradové číslo eLOT označuje prvý výskyt doručenia uskutočneného do prídavného rozsahu v rámci prepravnej trasy a vzostupný/zostupný kód označuje približnú objednávku doručenia v rámci poradového čísla. eLOT spracovanie môže

zdroj: PostalPro