ENS skratky

ENS

ENS je skratka pre Služba oznamovania udalostí.

Rozhranie v rámci Salesforce Marketing Cloud, kde môžete dostávať upozornenia pre svoj vlastný systém, keď sa v Marketing Cloud vyskytnú určité udalosti. Môžete byť upozornení, keď zákazníci požiadajú o obnovenie hesla, získajú potvrdenia objednávky, prihlásia sa pomocou viacfaktorovej autentifikácie (MFA) a iné udalosti.