EOD skratky

EOD

EOD je skratka pre Koniec dňa.

Platforma, ktorá vám umožňuje posielať veľké objemy marketingovej komunikácie alebo transakčné e-maily, spravuje predplatiteľov a je v súlade s e-mailovými predpismi.