ER Skratky

ER

ER je skratka pre Rozlíšenie entity.

Proces určovania, kedy sú odkazy na entity reálneho sveta ekvivalentné (rovnaká entita) alebo nie ekvivalentné (rôzne entity). Inými slovami, ide o proces identifikácie a prepojenia viacerých záznamov s tou istou entitou, keď sú záznamy popísané odlišne a naopak.