ESM skratky

ESM

ESM je skratka pre E -mailový podpisový marketing.

Zahrnutie konzistentne značkových e-mailových podpisov v rámci organizácie, zvyčajne so zabudovanou, sledovateľnou výzvou na akciu s cieľom vybudovať povedomie a podporiť konverzie kampane prostredníctvom e-mailov 1:1, ktoré sa odosielajú z organizácie.