Skratky ESP

ESP

ESP je skratka pre Email Service Provider.

Platforma, ktorá vám umožňuje posielať veľké objemy marketingovej komunikácie alebo transakčné e-maily, spravuje predplatiteľov a je v súlade s e-mailovými predpismi.