ETL skratky

ETL

ETL je skratka pre Extrahovať, transformovať a načítať.

Platforma, kde sa dátové aktivity kombinujú s cieľom získať dáta z jedného systému, transformovať alebo konvertovať podľa potreby a umiestniť ich do iného systému. ETL procesy je možné dosiahnuť programovo, ale často sú ponechané na platformu tretej strany, kde je možné procesy spustiť alebo naplánovať.