Skratky GDPR

GDPR

GDPR je skratka pre Všeobecné nariadenie o ochrane údajov.

Nariadenie o ochrane údajov a súkromia v Európskej únii a Európskom hospodárskom priestore. Zaoberá sa aj prenosom osobných údajov mimo územia EÚ a EHP.