HTML Acronyms

HTML

HTML je skratka pre Hypertextový značkovací jazyk.

HTML je súbor pravidiel, ktoré programátori používajú na vytváranie webových stránok. Popisuje obsah, štruktúru, text, obrázky a objekty používané na webovej stránke. V súčasnosti väčšina softvéru na tvorbu webu spúšťa HTML na pozadí.