HTTP skratky

HTTP

HTTP je skratka pre Hypertextový transportný protokol.

Aplikačný protokol pre distribuované, kolaboratívne, hypermediálne informačné systémy.