Skratky ICP

ICP

ICP je skratka pre Ideálny profil zákazníka.

pocty spojené s najcennejšími zákazníkmi spoločnosti používané na identifikáciu nových potenciálnych zákazníkov. V predaji a marketingu B2B to môžu byť údaje o polohe, firmografii, správaní, kultúre a systéme. V predaji a marketingu B2C to môžu byť údaje o polohe, demografické údaje, správanie, kultúra a ďalšie údaje.