Skratky ISP

ISP

ISP je skratka pre Poskytovateľ internetových služieb.

Poskytovateľ prístupu na internet, ktorý môže tiež poskytovať e-mailové služby spotrebiteľovi alebo podniku.