IT skratky

IT

IT je skratka pre Informačné technológie.

V rámci podnikových operácií informačné technológie zahŕňajú správu údajov, kybernetickú bezpečnosť, interné hardvérové ​​a softvérové ​​systémy, externe hosťované hardvérové ​​a softvérové ​​systémy, licencovanie platforiem tretích strán, ako aj hardvér a softvér koncových používateľov.