Skratky KPI

KPI

KPI je skratka pre Kľúčový ukazovateľ výkonnosti.

Merateľná hodnota, ktorá ukazuje, ako efektívne spoločnosť dosahuje svoje ciele. KPI na vysokej úrovni sa zameriavajú na celkový výkon podniku, zatiaľ čo KPI na nízkej úrovni sa zameriavajú na procesy v oddeleniach, ako sú predaj, marketing, HR, podpora a iné.