Skratky LACSLink

LACSLink

LACSLink je skratka pre Vyhľadateľný odkaz na systém konverzie adries.

Bezpečný súbor údajov skonvertovaných adries a zahŕňa zmenu adries vidieckeho štýlu na adresy v štýle mesta. Konvertuje tiež existujúce adresy, ktoré boli premenované alebo prečíslované. LACSLink je automatizovaná metóda získavania nových adries pre miestne samosprávy, ktoré zaviedli núdzový systém 911

zdroj: Melissa