Skratky LMS

LMS

LMS je skratka pre Systém riadenia výučby.

Systém riadenia vzdelávania je aplikácia na správu, dokumentáciu, testovanie, sledovanie, podávanie správ, automatizáciu a poskytovanie vzdelávacích kurzov, školiacich programov, certifikácií a rozvojových programov. Tiež známy ako e-learningová platforma alebo aplikácia.