Skratky MBP

MBP

MBP je skratka pre Poskytovateľ poštovej schránky.

Poskytovateľ poštových schránok je organizácia, ktorá poskytuje používateľom e-mailové účty a prijíma a doručuje veľké množstvo e-mailov.

zdroj: platnosť