Skratky MQL

MQL

MQL je skratka pre Kvalifikovaný potenciálny zákazník pre marketing.

Potenciálny zákazník, ktorý bol buď preverený marketingovým tímom, alebo systematicky hodnotený z hľadiska firemných kritérií a spĺňa kritériá potrebné na pridelenie zástupcovi v rámci obchodného tímu.