Skratky MRR

MRR

MRR je skratka pre Mesačný opakujúci sa príjem.

Priemerný mesačný opakujúci sa výnos meraný na klienta alebo spriemerovaný medzi klientmi. Služby založené na predplatnom využívajú MRR na predpovedanie výnosov a rastu výnosov.