MX skratky

MX

MX je skratka pre Mail Exchanger.

Záznam výmenníka pošty špecifikuje poštový server zodpovedný za prijímanie e-mailových správ v mene názvu domény. Je to záznam o zdroji v systéme DNS (Domain Name System). Je možné nakonfigurovať niekoľko záznamov MX, zvyčajne smerujúcich na pole poštových serverov na vyrovnávanie záťaže a redundanciu.