NLP skratky

NLP

NLP je skratka pre Spracovanie prirodzeného jazyka.

Podoblasť lingvistiky, informatiky a umelej inteligencie zaoberajúca sa interakciami medzi počítačmi a ľudským jazykom, najmä ako naprogramovať počítače na spracovanie a analýzu veľkého množstva údajov v prirodzenom jazyku.