AOOH skratky

AOOH

AOOH je skratka pre Zvuk mimo domova.

Reklama Audio Out-of-Home™ je dynamicky vysielaná zvuková reklama na požiadanie a vybrané zoznamy skladieb, ktoré možno zacieliť a prehrať na ľubovoľnej kombinácii miest v konkrétnych časoch.

zdroj: Vibenomika