Skratky PBC

PBC

PBC je skratka pre Zabalené obchodné schopnosti.

Komponenty platformy Digital Experience Platform (DXP), ktoré sú nezávislé a schopné vzájomne bezproblémovo komunikovať, sú definované ako samostatné, na úlohy orientované a nezávisle nasaditeľné schopnosti.