Skratky PII

PII

PII je skratka pre Osobne identifikovateľné informácie.

Akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovateľnej osoby. Spoločnosti môžu tieto údaje použiť na identifikáciu, kontaktovanie alebo lokalizáciu jednej osoby alebo na identifikáciu jednotlivca v kontexte. Ukladanie PII často pridáva bezpečnostné, právne požiadavky alebo požiadavky na dodržiavanie predpisov v rámci organizácie, pretože je to bod obáv z úniku údajov, ako aj cieľ pre hackerov.