POS skratky

POS

POS je skratka pre Predajné miesto.

Systém miesta predaja je hardvér a softvér, ktorý umožňuje obchodníkovi pridávať produkty, vykonávať úpravy a vyberať platby. Systémy miesta predaja umožňujú zber digitálnych platieb v reálnom čase a môžu zahŕňať čítačky kariet, snímače čiarových kódov, pokladničné zásuvky a/alebo tlačiarne účteniek.