PPC skratky

PPC

PPC je skratka pre Platba za kliknutie.

Internetový reklamný model používaný na podporu priamej návštevnosti. Platba za kliknutie sa bežne spája s vyhľadávacími nástrojmi a reklamnými sieťami, kde sa v platformách na správu reklám ponúkajú reklamné miesta. Keď sa klikne na grafickú reklamu alebo textovú reklamu, inzerent zaplatí sieti poplatok. Ak ide o reklamnú sieť, poplatok sa zvyčajne rozdelí medzi sieť a koncového vlastníka, kde sa reklama zobrazila.