Skratky RDI

RDI

RDI je skratka pre Indikátor rezidenčnej dodávky.

Dátový indikátor poskytovaný službami štandardizácie a overovania adries, ktorý určuje, či je adresa rezidenčná alebo komerčná.