Skratky RFM

RFM

RFM je skratka pre Aktuálnosť, frekvencia, peňažné prostriedky.

Aktuálnosť, frekvencia a peňažná hodnota sú marketingové metriky, ktoré sa používajú na analýzu a identifikáciu najcennejších zákazníkov na základe ich výdavkového správania. RFM možno využiť na predpovedanie, uprednostňovanie a riadenie budúcich interakcií s cieľom zvýšiť celoživotnú hodnotu zákazníka (CLV) zrýchlením a zvýšením nákupov. Môže sa tiež použiť na lepšie definovanie vášho ideálneho zákazníka alebo cieľových zákazníkov s podobnými demografickými alebo firemnými charakteristikami.