ROAS Skratky

Návratnosť investícií do reklamy

ROAS je skratka pre Návratnosť výdavkov na reklamu.

Kľúčový marketingový ukazovateľ výkonnosti, ktorý meria výšku príjmu za každý dolár vynaložený na reklamu. Podobne ako návratnosť investícií (ROI) aj ROAS meria návratnosť investícií investovaných do digitálnej alebo tradičnej reklamy. ROAS možno merať podľa celého marketingového rozpočtu, reklamnej siete, konkrétnych reklám, cielenia, kampaní, kreatív a podobne.