ROE Skratky

ROE

ROE je skratka pre Návrat na námahu.

Ako doplnok k ROI, Content ROE umožňuje metriky výkonnosti na úrovni aktív, ktoré pomáhajú tímom optimalizovať obsah a zaviesť vplyv založený na údajoch na budúci obsah a kreatívne plány. Je jedinečný aj v tom, že berie do úvahy celkové úsilie vynaložené na vytvorenie každého aktíva.

zdroj: Aprimo Návrat na námahu