Skratky ROTI

ROTI

ROTI je skratka pre Návratnosť investície do technológie.

Podobne ako v prípade návratnosti investícií (ROI) ide o čas potrebný na to, aby sa investícia do technológie alebo softvérovej licencie vrátila vo výške výnosov, ktoré stojí implementácia. Príklad: Investovanie do tejto platformy má ROTI pre priemerného zákazníka 7 mesiacov. Môže sa merať aj v percentách dosiahnutého výnosu