Skratky RPA

RPA

RPA je skratka pre Automatizácia robotických procesov.

Technológia automatizácie obchodných procesov založená na metaforických softvérových robotoch alebo umelej inteligencii (AI) a/alebo digitálnych pracovníkoch.