Skratky RSA

RSA

RSA je skratka pre Rivest Shamir Adleman.

RSA je kryptosystém s verejným kľúčom, ktorý sa široko používa na bezpečný prenos dát. Správy sú šifrované verejným kľúčom, ktorý je možné otvorene zdieľať. S algoritmom RSA, keď bola správa zašifrovaná verejným kľúčom, môže byť dešifrovaná iba súkromným (alebo tajným) kľúčom. Každý používateľ RSA má pár kľúčov pozostávajúci z jeho verejného a súkromného kľúča. Ako už názov napovedá, súkromný kľúč musí byť utajený. Skratka RSA pochádza z priezvisk Rona Rivesta, Adi Shamira a Leonarda Adlemana, ktorí tento algoritmus verejne opísali v roku 1977.